Rada RIPOK Związek Pracodawców

We wtorek, 29 czerwca 2021 roku w Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej odbyła się 2. Konferencja Rady RIPOK pod roboczym tytułem „Obecna sytuacja i trendy w gospodarce odpadami”.

Wydarzenie to organizowane jest cyklicznie i odbywa się wraz z posiedzeniem członków Rady RIPOK. W spotkaniu tym uczestniczą przedstawiciele Rady oraz zaproszeni goście.
W bieżącym roku gośćmi Konferencji byli:
• prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, który przedstawił prezentację pt. „Zagospodarowanie frakcji kalorycznej w procesach termicznych”,
• dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, która przedstawiła prezentację pt. „Trendy zmian w gospodarce odpadami”,
• Joanna Kostrzewska z Kancelarii Ziemski, która przedstawiła prezentację pt. „Odpowiedzialność gmin i instalacji komunalnych za osiąganie poziomów recyklingu”.
W Konferencji poza zaproszonymi gośćmi brało udział kilkadziesiąt osób reprezentujących Instalacje Komunalne praktycznie z całej Polski.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.