Rada RIPOK Związek Pracodawców

Pierwsze spotkanie członków Rady RIPOK w 2021 roku odbyło się 29 czerwca. Tradycyjnie członkowie Rady i zaproszeni goście spotkali się w Pałacu w Tłokini Kościelnej, aby omówić obecną sytuację i nowe trendy w gospodarce odpadami.

W ramach spotkania odbyło się pierwsze w tym roku zgromadzenie członków Rady RIPOK – Związku Pracodawców. W trakcie obrad podsumowano działania Rady w minionym roku. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu Rady RIPOK. W części formalnej zgromadzenia jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach: udzielenia absolutorium Zarządowi Rady RIPOK,  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rady za 2020 roku oraz przyjęcia prowizorium na 2021 rok. W trakcie spotkania omówiono również sprawy bieżące związane z gospodarką odpadami.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.