Rada RIPOK Związek Pracodawców

W dniu 15 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod roboczym tytułem: „Rozmowy na temat”. W spotkaniach mogą brać udział zaproszone osoby będące członkiem Rady RIPOK, kandydaci do Rady oraz zaproszeni goście. W dobie pandemii, gdy bardzo utrudnione są spotkania „na żywo”, platforma do wideokonferencji zoom zapewnia uczestnikom możliwość spotkania się i wymiany informacji oraz własnych doświadczeń.


Notatka z pierwszego spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 15 lutego 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom.

W spotkaniu wzięło udział 23. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania była „Modernizacja instalacji oraz nowe technologie przetwarzania odpadów”.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości i po krótkim wstępie zaprosił do dyskusji.
Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili swoje pomysły i rozwiązania w tym zakresie. Kilku z uczestników przedstawiło swoje wyniki w formie wykresów i zestawień.
Oprócz tematu wiodącego poruszono również inne tematy. Dużym zainteresowaniem cieszył się szczególnie temat rynku stłuczki szklanej i doczyszczania szkła w instalacjach.

Uczestnicy wyrazili aprobatę do tego rodzaju spotkań, szczególnie w dobie pandemii, gdy nie można spotkać się na żywo. Zgłoszono też propozycje tematów następnych spotkań.


Notatka z drugiego spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 1 marca 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom.

W spotkaniu wzięło udział 18. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania była „Zmiana w ilości i strumieniach dostarczanych odpadów w latach 2018-2020 oraz problemów ze zbytem naszych produktów i surowców wtórnych”. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości i po krótkim wstępie zaprosił do dyskusji.
Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili swoje pomysły i rozwiązania w tym zakresie. Porównano również wyniki dotyczące zmian morfologii odpadów w poszczególnych strumieniach dostarczanych do Instalacji w ostatnich latach. Oprócz tematu wiodącego poruszono również inne tematy. Dużym zainteresowaniem cieszył się szczególnie temat zagospodarowania opon oraz dynamicznych zmian niektórych asortymentów surowców wtórnych, jak np. cen makulatury.

Uczestnicy wyrażając duże zainteresowanie i aktywność w dyskusji zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych „Rozmowach na temat” w wypracowanej formule.


Notatka z trzeciego spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 15 marca 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 32. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania było „Stosowanie wymagań BAT w instalacjach komunalnych”.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący oddał głos dzisiejszemu gościowi prowadzącemu i moderatorowi dyskusji – dr. inż. Piotrowi Manczarskiemu z Politechniki Warszawskiej, który wygłosił wykład wprowadzający oraz przedstawił prezentację pt. „Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dotyczące Instalacji Komunalnych). Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i problemami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili rozwiązania jakie wypracowali i jakie funkcjonują w ich instalacjach. Dużym zainteresowaniem cieszył się również temat ostatnich zmian na rynku zbytu surowców wtórnych, ze szczególnym uwzględnieniem makulatury, tworzyw i metali. Wymieniano poglądy i pomysły w tym zakresie. Zwrócono uwagę na widoczny w ostatnim okresie wzrost zapotrzebowania na makulaturę oraz podwyżkę cen makulatury oraz niektórych asortymentów tworzyw i metali.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Zgłosili również propozycje tematów następnych spotkań dotyczących bezpośrednio problemów z jakimi borykają się w codziennej pracy. Przewodniczący przekazał także bieżące informacje na temat działania Zespołu Roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz zmian strategicznych na rynku odpadów komunalnych.


 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.