Rada RIPOK Związek Pracodawców

Pierwsze w tym roku spotkanie członków Rady RIPOK odbyło się 27 lipca. W pięknych okolicznościach Pałacu w Tłokini Kościelnej członkowie Rady i zaproszeni goście spotkali się, aby omówić obecną sytuację i nowe trendy w gospodarce odpadami.

W ramach spotkania odbyło się pierwsze w tym roku zgromadzenie członków Rady RIPOK – Związku Pracodawców. W trakcie obrad podsumowano pierwszy rok działania Rady w tej formule organizacyjnej. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Szewczyk, prezes Zarządu Rady RIPOK. W części formalnej zgromadzenia jednogłośnie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz przyjęciu sprawozdania z działalności Rady w 2019 r. Dokonano także uzupełnienia składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Dodatkowym członkiem Zarządu został wybrany Stefan Kotlewski, a do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Annę Goś-Pszczółkowską i Janusza Bystrzyńskiego, będących ekspertami i menedżerami z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu gospodarką odpadami.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.